Polska w UE a stos. wyznaniowe


Działy   Wyszukaj

Konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej SEC i Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM, Warszawa, 31 maja 2004 r.

Warszawa, ul. Koźla 12
31 maja 2004 r. [poniedziałek]

Strony:

 1. Otwarcie konferencji (M. Szyszkowska, Cz. Janik)
 2. Regulacja stosunków wyznaniowych w projekcie Konstytucji Europejskiej (Paweł Borecki)
 3. Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce wobec standardów UE (Michał Pietrzak)
 4. Struktura wyznaniowa rozszerzonej Unii Europejskiej (Ryszard Brożyniak)
 5. Sytuacja wyznaniowa we współczesnej Polsce (Jarosław Szamanek)
 6. Kościoły nierzymskokatolickie wobec integracji europejskiej (Małgorzata Winiarczyk - Kossakowska)
 7. Stanowisko Aliansu Ewangelicznego (Andrzej Bajeński)
 8. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny a integracja europejska (Jarosław Matwiejuk)
 9. Stanowisko Kościołów Protestanckich (Tadeusz J. Zieliński)
 10. Stanowisko Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (Zachariasz Łyko)
 11. Środowiska humanistyczne wobec integracji z Unią Europejską (Andrzej Dominiczak)
 12. Kościół Katolicki a Unia Europejska (Florian Lempa)
 13. Wołanie o Nową Reformację: dążąc do społeczeństwa akceptującego (Ernest Ivanovs)
 14. O perspektywach problemów wyznaniowych i światopoglądowych w Unii Europejskiej (Adam Cioch)
 < Dział nadrzędny
Do góry