Prawo karne i nauki penalne


Działy   Wyszukaj

"Ciężkie myślenie to przeciwieństwo spontanicznego
- i wszelkiej inwencji. Mówimy wtedy potocznie
o sztywnym umyśle. W bardziej wytrawnych rozwinięciach
ciężkomyślność lubi przeistaczać się w logiczny rygoryzm,
nadmierną 'metodyczność', legalizm i moralną fiksację
na ostrych dychotomiach wartości i osądu.
To z kolei inklinuje ją ku widzeniu wyolbrzymionemu,
przesadnie wyrazistemu i zero-jedynkowemu, kontrastowemu itd.,
dzięki czemu na przykład pojawia się schemat wyostrzonego
postrzegania winy i eskalacji oskarżenia.
Wyroki wydaje się tu zatem jednoznaczne,
szybko — i jak najcięższe."
Jacek Dobrowolski, „Filozofia głupoty", PWN, 2008

Strony:

 1. Afera mięsna i poczucie sprawiedliwości społecznej
 2. Bitypy karnoskarbowe (Mariusz Agnosiewicz)
 3. Czy należy karać surowiej? (Mariusz Agnosiewicz)
 4. Eksperyment ekonomiczny jako podstawa uchylenia bezprawności czynu zabronionego (Mariusz Agnosiewicz)
 5. Honor rodziny przywilejem mężczyny (Ingmarie Froman)
 6. Kara śmierci i funkcja sprawiedliwościowa kary (Leon Bod Bielski)
 7. Kilka słów o obrazie uczuć religijnych (Małgorzata Kurowska)
 8. Korzyści ze zniesienia kary więzienia dla pijanych rowerzystów
 9. Ksiądz skazany na roboty publiczne. Jakie?
 10. Materialno-formalne ujęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego (Mariusz Agnosiewicz)
 11. O karze śmierci (Mariusz Agnosiewicz)
 12. Od producenta do konsumenta – sankcje w ustawie o przeciwdziałaniu narkoma
 13. Odpowiedzialność karna za czyny naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne (Mariusz Agnosiewicz)
 14. Podanie treści wyroku do publicznej wiadomości
 15. Podsłuch procesowy oraz pozaprocesowy
 16. Pogoda dla złoczyńców (Wojciech Rudny)
 17. Polański i nieprzedawnianie (Dominique Strebel)
 18. Polska największym gułagiem Europy
 19. Polska psychuszka poległa w Strasburgu
 20. Prawo karne skarbowe po wejściu Polski do UE (Mariusz Agnosiewicz)
 21. Proces inkwizycyjny w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie
 22. Przeciwko karze głównej (Wojciech Jaskuła)
 23. Przepisy blankietowe w prawie karnym skarbowym (Mariusz Agnosiewicz)
 24. Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny (Tomasz Kaczmarek)
 25. Rozważania i wnioski na temat przepadku korzyści z przestępstwa (Dawid Bunikowski)
 26. Rozwiązania dotyczące nieletnich we współczesnym prawie polskim (Miłosz Obłoza)
 27. Safety Index: Polska najbezpieczniejszym dużym krajem UE
 28. Społeczna szkodliwość czynu a prawo karne skarbowe (Mariusz Agnosiewicz)
 29. Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako problem kodyfikacyjny (Tomasz Kaczmarek)
 30. Spory wokół moralnego i prawnego statusu płodu ludzkiego (Tomasz Kaczmarek)
 31. Sprawa zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki
 32. Stan polskiej dogmatyki prawa karnego w okresie zmian ustrojowych (Tomasz Kaczmarek)
 33. Stan wojenny w sądzie. Osądzanie historii
 34. Środki karne w polskim kodeksie karnym
 35. Ustalanie zamiaru zabójstwa w procesie karnym
 36. Uwagi o sztuce karania
 37. Więzienia świata (oprac. Mariusz Agnosiewicz)
 38. Winny lub może szalony, czyli w sumie niepoczytalny, niewinny i bezkarny
 39. Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci (Tomasz Kaczmarek)
 40. Wymiar niesprawiedliwości
 41. Zabójstwo eutanatyczne
 42. Zamach stanu na wicepremiera Leppera (Dawid Bunikowski)
 43. Zbrodnie bez niczyjej szkody (Jerzy Drewnowski)
 < Dział nadrzędny
Do góry