Podręcznik dla kościołów


Działy   Wyszukaj

Strony:

 1. Wolność sumienia i wyznania (Paweł Borecki)
 2. Rejestracja Kościoła i związku wyznaniowego (Paweł Borecki)
 3. Uchwalenie ustawy dla związku wyznaniowego (Paweł Borecki)
 4. Organizacja szkolnej katechezy i punktu katechet. (Paweł Borecki)
 5. Zwolnienie z pracy lub szkoły na czas świąt (Paweł Borecki)
 6. Jak założyć cmentarz? (Paweł Borecki)
 7. Uprawnienia i obowiązki osób duchownych (Paweł Borecki)
 8. Współdziałanie państwa z Kościołami w praktyce (Paweł Borecki)
 9. Wniosek o wpis do rejestru kościołów (oprac. Paweł Borecki)
 10. Statut Kościoła / związku wyznaniowego (wzór) (oprac. Paweł Borecki)
 11. Skarga na odmowę wpisu do rejestru kościołów (oprac. Paweł Borecki)
 < Dział nadrzędny
Do góry