Sprawy finansowe i majątkowe


Działy   Wyszukaj

"Bądźcie jak te ptaki niebieskie,
które nie sieją, nie orzą
a plony zbierają"
Biblia, NT

"Albowiem dla nas jest napisano,
iż w nadziei ma orać, co orze,
a który młóci, w nadzieję wzięcia pożytku.
Jeśli my wam duchowneśmy rzeczy siali,
wielka rzecz jest jeślibyśmy wasze cielesne żęli?"
1 Kor 9,10n, Wujek

"Kościół posiada wrodzone prawo
domagania się od wiernych tego,
co jest konieczne do osiągnięcia
właściwych mu celów"
Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1260
"Mówiąc o bezrobociu, a więc i o biedzie, nie można milczeć o nas kapłanach.
Kapłanom nie grozi bezrobocie! Myślę jednak, że jednym z powodów
antyklerykalizmu i niechęci do Kościoła jest fakt, że sytuacja materialna sług
Ewangelii tworzy dystans pomiędzy kapłanami, a tymi, do których są oni posłani"
"Ważny jest przykład, czyli skromniejszy styl życia nas, sług Ewangelii (...)
powinniśmy być podobni do zwyczajnej rodziny, a nawet od niej biedniejsi (...)
przed wojną, w okresie kryzysu gospodarczego, biskup Stanisław Adamski
apelował do księży, by modlić się za bezrobotnych i nie brać od nich ofiar
za posługi kościelne"
abp Damian Zimoń, metropolita katowicki
Polityka, 14/2001; Rzeczpospolita, 30 IV 2001

"Kto swego bliźniego miłuje jak siebie samego, ten nie ma więcej niż jego bliźni"
Nauczyciel Kościoła św. Bazyli z Cezarei (ok. 330-379)

W samym 1994 r. przez jedno tylko przejście graniczne w Świecku przejechały bez płacenia cła 1443 kościelne limuzyny. Obecnie buduje się ok. 700 nowych kościołów i kościółków. Według konkordatu (Art.22 ust.4) ksiądz może sobie wyremontować plebanie za państwowe pieniądze. Budownictwo kościelne jest zapewne najprężniej się rozwijającym się działem budownictwa w naszym kraju, przy marazmie całej reszty. Co gorsza księży opanowała istna gigantomania, zaczynają stawiać sobie za punk honoru zbudowanie kościoła większego niż w sąsiedniej parafii lub o oryginalniejszej architekturze. Oto krótki przewodnik po zbytku 'sług Ewangelii'

Strony:

 1. Biskup Stanisław Budzik objawia prawdę (Robert Grzeszczyk)
 2. Boom na import św. samochodów
 3. Boom na inwestycje sakralne
 4. Dobra martwej ręki w dawnej Polsce i dzisiaj (Stefan Wojtkowiak)
 5. Dobra martwej ręki: mniej znane dzieje Św.Majątków (Mariusz Agnosiewicz)
 6. Finanse w przeszłości -migawki
 7. Galeria zbytku kleru polskiego
 8. Ile nas kosztuje Kościół?
 9. Ile nas kosztuje Watykan S.A. (Romano Nobile)
 10. Kasa dla swoich
 11. Kasa Kościoła (Mariusz Agnosiewicz)
 12. Mazurek Życińskiego
 13. Mercedes i pastorał
 14. Ogrody za wysokim murem. Ogrody klasztorne Krakowa
 15. Pralnia Pana Boga (Agnieszka Zakrzewicz)
 16. Rewindykacjonizm (Mariusz Agnosiewicz)
 17. Sąd opolski odmawia wiary w opowieść księdza ze względu na brak dowodów
 18. Szacunkowy budżet parafialny (Mariusz Agnosiewicz)
 19. Święte hektary
 20. Świętopietrze w przeszłości (Mariusz Agnosiewicz)
 21. Zabrze kościelne (tylko) w 10% (Dawid Ropuszyński)

Poddziały:

 1. Uposażenie Kościoła w XX-leciu
 < Dział nadrzędny
Do góry