Akty międzynarodowe


Działy   Wyszukaj

Strony:

 1. Deklaracja praw dziecka
 2. Deklaracja praw mniejszości...
 3. Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981
 4. Karta Narodów Zjednoczonych
 5. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
 6. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
 7. Konwencja w sprawie dyskryminacji kobiet
 8. Konwencja w sprawie dyskryminacji rasowej
 9. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
 10. Międzynarodowy Pakt Praw gosp., społ. i kulturaln.
 11. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz.
 12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 13. Suwerenna równość państw w Karcie Narodów Zjednoczonych
 < Dział nadrzędny
Do góry