Równość Kościołów 1997


Działy   Wyszukaj

Równość kościołów, wyznań i światopoglądów w Polsce w aspekcie praw człowieka — raport Stowarzyszenia Neutrum w pliku pdf (82 strony, 518 KB): ściągnij

Strony:

 1. Równość Kościołów: Uwagi wstępne
 2. Równość kościołów w aspekcie praw człowieka (Wojciech Pawlik)
 3. Kościoły i związki wyznaniowe a świat instytucji (Wojciech Pawlik)
 4. Nauczanie religii w szkole (Wojciech Pawlik)
 5. Kościoły i związki wyznaniowe a media (Wojciech Pawlik)
 6. Kościoły i związki wyznaniowe w otoczeniu społecz. (Wojciech Pawlik)
 7. Kościoły i związki wyznaniowe a państwo i prawo (Wojciech Pawlik)
 8. Kościoły i związki wyznaniowe a problem sekt (Wojciech Pawlik)
 9. Kościoły o zachowania tajemnicy przekonań (Wojciech Pawlik)
 10. Kościoły o neutralności światopoglądowej państwa (Wojciech Pawlik)
 11. Kościoły i związki wyznaniowe w działaniu (Wojciech Pawlik)
 12. Kościoły i związki wyzn. o tolerancji i demokracji (Wojciech Pawlik)
 13. Równość kościołów: wnioski (Wojciech Pawlik)
 14. Równość kościołów: analiza informacji prasowych (Agnieszka Glegolska-Pękala)
 15. Równość Kościołów: Podsumowanie
 16. Stan prawny w zakresie równości wyznań i światop. (Ernest Zienkiewicz)
 17. Informator prawny dla kościołów i związków wyzn. (Ernest Zienkiewicz)
 18. Przykłady dyskryminacji osób wierzących w Polsce
 < Dział nadrzędny
Do góry