Metodologia Nauk Społecznych


Działy   Wyszukaj

Witold Marciszewski, Szkice do współczesnej metodologii nauk społecznych, Wyd. Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, Warszawa 2002. Essays in the Modern Methodology of the Social Sciences:

[Pierwotne miejsce publikacji: Calculemus.org: The domain of the Foundation for Informatics, Logic and Mathematics. Publikacja w Racjonaliście za zgodą autora.]

Zobacz też: P. Krukow, Fundament nauki: metodologia

Strony:

  1. Wprowadzenie (Witold Marciszewski)
  2. Empiryczność teorii jako falsyf. przez zdania obs. (Witold Marciszewski)
  3. Badanie wierzeń społ. metodami analizy logicznej (Witold Marciszewski)
  4. O badaniach socjol. z punktu widzenia inżynierii.. (Witold Marciszewski)
  5. O miejscu socjologii wśród nauk i metodach.. (Witold Marciszewski)
  6. Aksjologiczne zaangażowanie nauk społecznych (Witold Marciszewski)
 < Dział nadrzędny
Do góry