Filozofia i metodologia nauki


Działy   Wyszukaj

Filozofia nauki (angelskie philosophy of science), wyodrębniony (szczególnie w ujęciu anglosaskim) dział filozofii obejmujący rozważania o podstawach nauki, jej języku i rozwoju. Występuje także w zakresie epistemologii, metodologii nauk empirycznych, naukoznawstwa, filozofii przyrody. Filozofia nauki początkowo zajmowała się zagadnieniami konstrukcji teorii naukowych, następnie badaniem etapów rozwoju nauki, paradygmatami i programami badawczymi nauki, natomiast współcześnie filozofia nauki zajmuje się sposobami istnienia przedmiotów teoretycznych, statusem teorii naukowych, metod i hipotez. Filozofia nauki jest także uprawiana w ramach poszczególnych dziedzin naukowych (filozofia przyrody, medycyny, biologii), gdzie niejednokrotnie jej problemami zajmują się przedstawiciele tych nauk. [WIEM]

Strony:

 1. Czy i w jaki sposób nauki przyrodnicze opisują świat?
 2. Errare humanum est... (Bogdan Miś)
 3. Ewolucjonizm w filozofii (Zuzanna Niemier)
 4. Filozoficzne założenie „naturalizmu”? (Mark Isaak)
 5. Fundament nauki: metodologia (Paweł Krukow)
 6. Geneza teorii: indukcja ze zjawisk czy "twórcza intuicja"? (Jolanta Rypień)
 7. Holistyczna analiza fizykalnej natury demokracji i terroryzmu (Kazimierz i Domenika B. Turkiewicz)
 8. Hybryda światów (Bernard Korzeniewski)
 9. Metoda semiotyczna według Józefa Marii Bocheńskiego (Agnieszka Ziółkowska)
 10. Niewolnicy wiedzy (Samuelson)
 11. Nowy, wspanialszy człowiek... (uwagi bio-sceptyka) (Szymon Łucyk)
 12. O podziale nauk u Wilhelma Windelbanda i Wilhelma Diltheya (Tomasz Pawlik)
 13. Poszukiwanie dróg i ścieżek nauki (Maja Niestrój)
 14. Poszukiwanie naturalnych źródeł i zasad moralności (Kazimierz i Domenika B. Turkiewicz)
 15. Pragmatyczne aspekty definiowania (Jasmina Radovanović)
 16. Relatywizm poznawczy i jego znaczenie dla nauki (Szymon Chojnowski)
 17. Rola i znaczenie hipotez w nauce według H. Poincarégo (Maja Niestrój)
 18. Sformalizowane i syntetyczne modelowanie relacji podmiot-przedmiot (Kazimierz i Domenika B. Turkiewicz)
 19. Twardy i miękki problem w teorii świadomości i fizyce (Bernard Korzeniewski)
 20. Widmo jednomyślności (Krzysztof Szymborski)
 21. Wobec nauki. Analiza stanowiska metodologicznego Edmunda Husserla (Maja Niestrój)

Poddziały:

 1. Absolut - odniesienie urojone
 2. Metodologia Nauk Społecznych
 < Dział nadrzędny
Do góry