Kościół w Polsce


Działy   Wyszukaj

\"Przypadkiem, nieszczęśliwym dla nie okrzepłej jeszcze
narodowo Polski, była spółka germańskiego miecza z
papieskim krzyżem, przybranym w zdarte z trupa Rzymu
cezarów cywilizacyjne wspaniałości, przebóstwione
na użytek ekspansji judeochrześcijaństwa. I stało się,
że pokolenia polskie były przez wieki i wciąż jeszcze są
wychowywane w kieracie osławionych WC. I stało się,
że na tych WC wycyzelowany został, wypieszczony za
pomocą jezuickiego batoga polski charakter narodowy\"
Antoni Wacyk, \"O polski charakter narodowy\"

“Nasz Bóg jest rodem z Polski, nasz Chrystus jest Polakiem,
dziecięciem naszej Matki Boskiej Częstochowskiej. Tutaj,
w mazowieckim piasku, nad Wisłą, ma on swój grób. Nasz Bóg
jest Polakiem i nie szukajmy go w Betlejem ani na Golgocie”
Kurier Warszawski, wydanie przed Wielkanocą 1911 r.

Strony:

 1. Kościół w Polsce - Wstęp (Joanna Żak-Bucholc)
 2. Wprowadzenie chrześcijaństwa (Joanna Żak-Bucholc)
 3. Biskupi za Piastów (Joanna Żak-Bucholc)
 4. Cenzura (Joanna Żak-Bucholc)
 5. Cud in flagranti czyli mechanizm działania sanktuariów maryjnych
 6. Dawne dochody i przywileje (Joanna Żak-Bucholc)
 7. Deschner do Polaków
 8. Kazimierz Papée i Watykan
 9. Koła historii. Kilka kartek z Głosu Polskiego
 10. Konflikt wawelski - największa wojna religijna II RP
 11. Kordecki - kolejny zdrajca (Mariusz Agnosiewicz)
 12. Kościelny język miłości bliźniego
 13. Kościół i rozbicie dzielnicowe (Mariusz Agnosiewicz)
 14. Kościół w Legnicy (Mariusz Agnosiewicz)
 15. Kościół w PRLu (Mariusz Agnosiewicz)
 16. Kościół w XVIII wieku (Mariusz Agnosiewicz)
 17. Kościół we Wrocławiu (oprac. Mariusz Agnosiewicz)
 18. Kościół, Partia, współżycie (Mariusz Agnosiewicz)
 19. Krzyżacy i Prusowie (Lech Brywczyński)
 20. Krzyżacy w dziejach Polski (Szymon Gruszczyński)
 21. Księdza Łuskiny walka z wolną myślą (Waldemar Marciniak)
 22. Lingua catholica i obrońcy polskiej mowy (Andrzej Rusław Nowicki)
 23. Magnacki mecenat: pobożność czy sposób na zbawienie (Brigita Žuromskaitė)
 24. O polskiej tolerancji (Joanna Żak-Bucholc)
 25. O polskim ciemnogrodzie raz jeszcze
 26. Obłuda: grzech powszedni czy śmiertelny? (Mariusz Agnosiewicz)
 27. Obyczaje kleru (Joanna Żak-Bucholc)
 28. Okres zaborów (Mariusz Agnosiewicz)
 29. Polityka, papieże i nuncjusze (Joanna Żak-Bucholc)
 30. Próby reform, reakcja Kościoła (Joanna Żak-Bucholc)
 31. Słupska wojna o cuda (Janusz Milczarek)
 32. Stosunki państwo-Kościół po zamachu majowym (Adam Trzciński)
 33. Unia brzeska i sytuacja prawosławia w okresie powstania Chmielnickiego (Joanna Żak-Bucholc)
 34. Wojna Stefana Wyszyńskiego z Towarzyszem Wiesławem
 35. Zgubne podżegania papieskie (Mariusz Agnosiewicz)
 < Dział nadrzędny
Do góry