The American Rationalist


Działy   Wyszukaj

The American Rationalist (Amerykański Racjonalista) to najdłużej wydawany bez przerwy magazyn amerykański poświęcony promowaniu racjonalizmu i naukowego poglądu na świat. Od 1953 roku Amerykański Racjonalista prowadzi bezpardonową walkę z zabobonami religijnymi, przesądami i wszelką inną głupotą i irracjonalnością ludzką. Stąd podtytuł magazynu: The Alternative to Superstition and Nonsense (Alternatywa dla przesądu i nonsensu).

Oto co mówi o magazynie jego aktualny redaktor, Dr. Kaz Dziamka:

"Od ponad 50 lat, nasz magazyn, Amerykański Racjonalista, nie tylko odważnie krytykuje absurdalność wierzeń religijnych ale również nie boi się się przeciwstawić wszystkiemu co irracjonalne w polityce i instytucjach państwowych. Amerykański Racjonalista nie ugnie się nawet pod presją własnych czytelników, nawet za cenę utraty niektórych z nich. A to dlatego, że AR jest wyjątkowym magazynem, nawet wśród nielicznych niezależnych pism racjonalistycznych, dlatego, że nigdy nie oddaliśmy prawa do pełnej wolności intelektualnej w obliczu jakiegokolwiek nacisku ze strony państwa, kościoła, korporacji i innych. Niezależnie redagowany Amerykański Racjonalista jest cenzurowany jedynie przez rygorystyczne wymogi obiektywnej i racjonalnej analizy. Rozum i zdrowy rozsądek są naszą najlepszą obroną. Przyłącz się do nas!"

Więcej informacji i materiałów o piśmie w sekcji angielskiej tego działu

Strony:

  1. Issue January/February 2004
 < Dział nadrzędny
Do góry