Orzeczenia, uchwały i glosy


Działy   Wyszukaj

Strony:

 1. Darowizny dla Kościoła - wyrok NSA 22I1999
 2. Darowizny dla Kościoła - wyrok NSA 7IX1999
 3. Darowizny na rzecz kościoła, wyrok NSA 2003
 4. Darowizny na stowarzyszenie katolickie, NSA, 2003
 5. Dokumentowanie darowizn kościelnych, NSA 2003
 6. Dokumentowanie darowizn kościelnych, NSA, 2002
 7. Dyskryminujący zakaz dyskryminacji czyli chrześcijanie w Strasburgu
 8. Emerytury i punkty katechetycz.- uchw.SN 13.VI.01
 9. Emerytury katechetów - wyrok SA 14.IX.1999
 10. Emerytury katechetów - wyrok SN 3.IX.2000
 11. Glosa do uchwały NSA z 14.3.2005 r. w sprawie tzw. ulgi kościelnej (Paweł Borecki)
 12. Inwestycje sakralne - uchwała RIO Wroc. 23VII97
 13. Katolicyzm i służba wojskowa - wyrok NSA 10XII91
 14. Katolicyzm i służba wojskowa - wyrok NSA 17XI92
 15. Katolicyzm i służba wojskowa - wyrok NSA 5VIII92
 16. Krzyż i penis - wyrok SR w sprawie Nieznalskiej
 17. Krzyż i swoboda sumienia - wyrok SA w Łodzi 28X98
 18. Krzyż w miejscu pracy - wyrok SN 6IX90
 19. Małżeństwa konkordatowe: wyrok NSA 12.04.2000.
 20. Małżeństwa wyznaniowe, nauka religii i Konstytucja
 21. Małżeństwo konkordatowe: wyrok SN 17.11.2000.
 22. Opłata adiacencka a zwolnienia podatkowe Kościoła
 23. Orzeczenia Komisji Majątkowej -uchwała SN 27IX1996
 24. Post.regulacyjne a sądowe- wyr.SN 13V98 i 12XII01
 25. Post.TK: Ratyfikacja Konkordatu i Mała Konstytucja
 26. Postanowienie SN-Izba Cywilna 18XII59, 3 CR 715/59
 27. Praktyki monopolistyczne w biznesie trumiennym
 28. Prawo cywilne a kanoniczne - wyrok SN z 27.7.2000. z glosą
 29. Przejęcie dóbr martwej ręki - uchwały i orzeczenia
 30. Przekazywanie nieruch. kościołom - wyrok NSA 25V95
 31. Rejestracja kościołów - wyrok NSA 23I1998
 32. Rękodzielnicze machlojki jezuitów - wyrok NSA'2000
 33. Służba wojsk. i definicja duchownego- uchw.SN 6V92
 34. Strasburg: Krzyż w szkole publicznej a wolność sumienia i wyznania
 35. Stwierdzenie przejścia własn. nieruch.- wyrok NSA
 36. Wartości chrześcijańskie i media - OTK 7VI94
 37. Wprowadzenie religii do szkół: Glosa do OTK'91 (Michał Pietrzak)
 38. Wprowadzenie religii do szkół: Glosa do OTK'93 (Michał Pietrzak)
 39. Wprowadzenie religii do szkół: OTK 20IV93
 40. Wprowadzenie religii do szkół: OTK 30I91
 41. Wprowadzenie religii do szkół: Zd.odr. do OTK'91 (Czesław Bakalarski)
 42. Wprowadzenie religii do szkół: Zd.odr. do OTK'91 (Kazimierz Działocha)
 43. Wprowadzenie religii do szkół: Zd.odr. do OTK'91 (Remigiusz Orzechowski)
 44. Wprowadzenie religii:Odpowiedzi na glosę Pietrzaka (Mariusz Agnosiewicz)
 45. Wyrok ETPCz w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (etyka w szkole)
 46. Wyrok NSA 2003: Kościołowi można bez przetargu
 47. Wyrok SN w sprawie plakatu Skandalista Lary Flynt
 48. Wyrok TK 2003: rewindykacje Kościoła Prawosławnego
 49. Zwolnienia podatk. i celne parafii - wyr.NSA 2IV99
 < Dział nadrzędny
Do góry