Akty i dokumenty


Działy   Wyszukaj

Zbiór aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Kościoła w państwie, a także szerzej: kwestii wyznaniowych, religijnych. Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i inne akty

Strony:

 1. Czy Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie inwestował za publiczne pieniądze?
 2. Darowizny dla Kościoła - pismo MF 31X1995
 3. Darowizny dla Kościoła - pismo MF 4VIII1994
 4. Kryteria dla kościołów do zawarcia umowy z rządem
 5. Międzykościelna Komisja Regul.
 6. O finansowaniu KULu
 7. O interpretacji Konkordatu
 8. O mieniu zamiennym i odszkodawaniach rewindyk.1990
 9. O mieniu zamiennym i odszkodawaniach rewindyk.1999
 10. Porozumienie między Episkopatem i MEN ws. kwalifikacji zawodowych katechetów
 11. Posługi relig. w zakładach wychow. i na koloniach
 12. Posługi religijne dla więźniów (KKW)
 13. Posługi religijne dla więźniów (Rozp. z 1998)
 14. Posługi religijne dla więźniów (Rozp. z 2003)
 15. Przepisy karne ochrony religii
 16. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych
 17. Religia w szkołach - zmiana'99
 18. Stawki podatkowe kleru
 19. Śluby wyznaniowe: Wykaz stanowisk duchownych
 20. Świątynia Bożej Opatrzonści: uchwały parlamentu
 21. Tryb postępowania regulacyjnego przed Kom. Majątk.
 22. Ustawa o ubezp.społ. kleru
 23. Ustawa z 9 grudnia 1905 o rozdziale Kościołów od Państwa
 24. Wolność sumienia i wyznania
 25. Wprowadzenie religii do szkół
 26. Zwolnienia podatkowe Kościoła (Pismo MF 2002)
 27. Zwolnienia podatkowe Kościoła - pismo MF 19XII1994
 28. Zwolnienie wiernych z pracy i nauki z powodu świąt

Poddziały:

 1. Ustawy wyznaniowe
 < Dział nadrzędny
Do góry