Chrześcijanie vs poganie


Działy   Wyszukaj

Deorum offensae diis curae
Niech sami bogowie troszczą się o obelgi wyrządzone bogom
- wielka zasada senatu i ludu rzymskiego

"Bogowie pogańscy są bałwanami"
Pismo Święte ST, 1 Kron 16,26

"Wszyscy bowiem bogowie narodów są bałwani"
Pismo Święte ST, Ps 96,5, BG
[Goethe o sobie - Jestem:]
- "poganinem"
- "starym poganinem"
- "w znacznej mierze poganinem"
- "stanowczo nie chrześcijaninem"
[Czyta Homera:]
- "Jako brewiarz"
[dzieła pogańskich poetów Grecji uważa za:]
- „Pierwotne księgi kanoniczne"
[O swym synu, z radością:]
- "Zdaje się, że odziedziczył po mnie tę
niewątpliwą, zdecydowaną pogańskość"

Słowo „poganin" ma obecnie wydźwięk pejoratywny. Spróbujmy nieco zmienić ten stan rzeczy.

Zacznijmy od nazwy, której należałoby unikać, zastępując ją np. słowem politeista. Pogaństwo znaczy — religia wsi, od paganus - wieśniak. Jak daleko jest to opinia krzywdząca i nietrafna wykażę poniżej.

Obrońcy Grobu Chrystusa pod murami Marry:
"Tymczasem Bomund przez tłumacza oświadczył starszyźnie Saracenów, aby oni z kobietami i dziećmi, i swym dobytkiem zgromadzili się w sali koło bramy, za co obiecał zachować ich przy życiu. I tak nasi dostali się do miasta, a co który naszedł z dóbr w domach i w oficynach, to zabrał na własność. Gdy nastał dzień, gdziekolwiek znaleźli wroga, mężczyznę czy kobietę, mordowali ich. Nie było zaułka w mieście, gdzie nie leżałby trup saraceński, i z trudnością szło się ulicami ta, by nie napotkać zwłok. Następnie Bomund wszystkim, którym kazał się zgromadzić w wielkiej hali, odebrał rzeczy, jakie posiadali, złoto srebro i ozdoby, jednych zaś zabił, innych odesłał do Antiochii, by ich sprzedać w niewolę."
Anonima Dzieje pierwszej krucjaty Rzymski wódz Tytus pod murami Gischali (w czasie wielkiego powstania żydowskiego).
Poproszony przez Żydów o wstrzymanie na jeden dzień walk z powodu święta sabatu, uszanował to. Tymczasem wojska powstańcze nocą podstępnie uciekły z miasta pozostawiając bezbronną ludność na pastwę wroga.
"Gdy rankiem dnia następnego Tytus stanął zgodnie z umową pod murami Gischali, otworzono mu bramy na oścież i błagano o litość. (...). Młody wódz, choć bardzo dotknięty całą sprawą i zawstydzony, że dał się zwieść w sposób tak prostacki, wstrzymał się od wywierania zemsty na ludności Gischali. (...) Nie ukarano za pomoc okazaną tamtym nikogo." Papiestwo zawsze w walce z „heretykami" wyznawało zasadę, że lepiej ukarać stu całkowicie niewinnych, niż pozwolić by uszedł choćby jeden grzesznik.
W czasie krucjaty przeciwko katarom w XIII w. legat papieski zapytany jak mają odróżnić katolików od heretyków odparł: "Zabijajcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich !"
"Mieszkańcy Gischali sami zaproponowali, że wyszukają i wydadzą w jego ręce stronników Jana z Gischali, jeszcze się ukrywających po domach. Wódz jednak odrzucił tę zdradziecką ofertę:
- Przewiduję, że gdy tylko zacznie się wyłapywać sprawców buntu, wielu wielu wykorzysta do do swych osobistych celów. Wszelki marny pretekst da okazje do podłej zemsty. Będą mi przyprowadzać ludzi spokojnych i absolutnie niewinnych, abym ich sądził i karał. Lepiej wiec, aby prawdziwi przestępcy żyli w ustawicznym strachu, niżby razem z nimi mieli ponieść śmierć ci, co nie zasługują nawet na przyganę. Takiej pomyłki sprawiedliwości nie dałoby się naprawić później w żaden sposób. Zresztą może i tamci wreszcie się opamiętają, gdy pojmą, że istotnie wybaczono im dawne zbrodnie."
podane przez Żyda Józefa Flawiusza w Wojnie Żydowskiej za A. Krawczukiem (Rzym i Jerozolima)

***

Okrucieństwo

Mówi się, że epoka starożytna cechowała się niebywałym okrucieństwem, i Rzym, który miał wysoką cywilizację wyróżniał się tutaj jakoby wyjątkowo, następnie przytacza się jako przykłady walki gladiatorów i dzikich bestii na arenach cyrkowych. Jest w tym jakieś ziarno prawdy, lecz raczej w odniesieniu do epoki dzisiejszej. Nie można jednak tego rozciągać na np. (chrześcijańskie) średniowiecze. Znawca historii starożytnej Michel de Montaigne, żyjący w XVI w., wydał taki oto sąd o swoim wieku (renesans!): "Żyję w czasach obfitujących w niewiarygodne wprost przykłady okrucieństwa, a to przez rozpasanie wojen domowych. W całych starożytnych dziejach nie znajduję nic straszliwszego nad to, czego doświadczamy każdego dnia"

***

Prawo rzymskie, na podstawie którego opracowany został kodeks kanoniczny, wyznaczało Kościołowi służebną wobec państwa rolę. Tej zasady nie przejęto do prawa kościelnego.

***

Teoria heliocentryczna nie była nowością w myśli europejskiej. Przed Kopernikiem znał ją już najwybitniejszy astronom grecki żyjący w II w. p.n.e. — Arystarch z Samos. Kopernika nadał jej tylko naukową podbudowę.

Strony:

  1. Aleksander Krawczuk o poganach (Aleksander Krawczuk)
  2. Bogowie olimpijscy. Wywiad z religioznawcą Walterem Friedrichem Otto (Wojciech Rudny)
  3. Dzieło Chrystusa zburzyło Rzym (Mariusz Agnosiewicz)
  4. Prawdziwe Słowo - o religii chrześcijańskiej (Celsus)
  5. Przejęcie terminologii pogań. (Mariusz Agnosiewicz)
  6. Wyższość mitologii grecko-rzym (Mariusz Agnosiewicz)
 < Dział nadrzędny
Do góry